Leverer over hele landet
Leverer over hele landet
Leverer over hele landet

Leverer over hele landet

Med egne servicebiler og våre avdelinger på Østlandet og Møre, utfører vi servicearbeid og leverer gravminner på alle kirkegårder.
Med servicebilene har vi mulighet til å hente inn gravminner for bearbeiding på fabrikken, som utføring av omsliping, polering av kanter og endringer i fasong av eksisterende gravmonumenter.

Sammen med våre omreisende skrifthuggere klarer vi å dekke alle behov for omarbeiding av gravsteiner som navnetilføyelser, oppfrisking av eksisterende skrift, rengjøring og bolting for å nevne noe. All frakt og montering blir utført av medarbeidere som har korrekt opplæring i håndtering av gravminner.

Alle våre steinleveranser med gravminner, kjøkkenbenkplater, bygningsstein og spesialprodukter fraktes og leveres på tryggeste måte, med erfaring og riktig håndtering av stein og gods.

Tilbake til forsiden