Ansatte

Jan Erik Strand

Steinfagutdannet
med mesterbrev

Jostein Strand

Sjåfør
Driftsansvarlig

Irene Bjorli
Økonomiansvarlig

Elisabeth Leithe Kavli
Kontoransvarlig

Trond Marius Schevik
Steinproduksjon

Torbjørn Loraas
Steinproduksjon

Send oss en melding, vi hjelper deg!