Informasjon

Modell 530

Størrelse: 70x55
Avbildet stein

Pris fra 23 250,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon