Informasjon

Modell 520

Størrelse: 65x80
Avbildet stein

Pris fra 32 800,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon