Informasjon

Modell 428

Størrelse: 65x50
Avbildet stein

Pris fra 25 250,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon