Informasjon

Modell 367

Størrelse: 65x85
Avbildet stein

Pris fra 48 140,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon