Informasjon

Modell 340

Størrelse: 80x50
Avbildet stein

Pris fra 48 120,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon