Historien om Kjørsvik Stenhuggeri as

I 1997 ble Kjørsvik Stenhuggeri as etablert - etter at Br. Strand Stenhuggeri as (Eide på Nordmøre) kjøpte opp stenhuggeriet J. Kjørsvik Steinhuggeri (på Heimdal). 

Tidligere J. Kjørsvik Steinhuggeri, ble startet i et lite trehus på tomten Granittmo på Heimdal i 1952. Denne tomten het tidligere Aldershvile.
Dette var det Jonas Kjørsvik f. 1930 som tok over i 1953. Han er født på Skaget i Kjørsvikbogen, (Nordmøre, Aure kommune) Nå er han bosatt på Melhus sammen med kona Kari (f. Skimmeli) f. I 1938. De har to sønner. Jonas begynte sin steinkarriere i 1946 på nordmøre, da var han enda bare ung gutt, 16 år gammel.


I 1978/79 ble mur huset slik steinhuggeriet fremstår i dag bygget. Det var vanskelig å sette huset på tomten, da det var et myr område.
Det ble gravd grøfter og nedsatt søyler som huset skulle stå på. Et vanskelig og tidkrevende arbeide.
Jonas drev i hovedsak steinbedriften alene. Han tok seg av salg av stein og skifer. Driften med navnhugging og servicearbeid på kirkegårdene. Han laget også noe nystein.
Jonas solgte huggeriet til Brødr. Strand i 1997 i en alder av 67 år, da ønsket steinhuggeren å pensjonere seg.
Kjørsvik Stenhuggeri AS har i dag to ansatte, en kontordame og en steinhugger. Arbeidet består i hovedsak av salg av gravstein, ellers mye forfallende arbeid som oppussing, oppretting, sikring/bolting og navnetilføyelser.. Nye steiner lages ferdig på Strand.

I de senere årene har også salg av benkeplater i stein og andre prydplater til hus og hytte tatt seg opp.